Tájékoztató az iskolarendszerű, felnőttoktatás keretében szervezett, esti munkarend szerinti

Vízgazdálkodó technikus (OKJ: 54 853 04)

képzésről

A képzés leírása

A víziközmű technikus a szakismereteinek megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági és munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással vagy önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vízkitermelő, víztisztító-, vízelosztó- és víztároló létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni
 • az ivóvízellátás zavarainak elhárításában közreműködni
 • az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetéséi, ellenőrzéséi, karbantartási, és javítási feladatait elvégezni
 • szennyvízelvezetésre és tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, a csatornahálózat, és tisztítómű üzemzavar elhárítási feladatait megoldani
 • fertőtlenítő berendezéseket üzemeltetni
 • mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni,
 • kémiai és fizikai segédanyagokat kimérni, előkészíteni, adagolni,
 • egyedi közműpótló berendezéssel összegyűjtött szennyvíz kiemelését, szállítását és előkezelését megoldani
 • mechanikus, pneumatikus, robbanó-motoros, valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni
 • papír alapú és számítógépes műszaki dokumentációkat, üzemnaplókat vezetni, használni
 • ügyfélszolgálati tevékenységekben közreműködni
 • munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, és betartatni
 • a vízmű műtárgyainak, berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni
 • tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness-, és élményfürdők, valamint uszodák, hideg-, termál-, és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni
 • vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni
 • egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőrizni, üzemeltetni
 • a fürdők, és uszodák műtárgyaihoz tartozó gépészeti berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, gáztalanító, hűtésre szolgáló és vízminőségét javító műtárgyakat, berendezéseket kezelni, karbantartani, javítani
 • vízforgató, víztisztító és fertőtlenítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait megoldani
 • ellenőrizni, beállítani az uszodavíz paramétereit

 A képzés rendje

Esti munkarend szerinti képzés: heti három alkalom, délutáni-esti időben.

Képzési idő

2 év

Tantárgyak, óraszámok

1. év   2. év
Tantárgy megnevezése  Óraszám      Tantárgy megnevezése  Óraszám 
Munkavédelem 0,5   Foglalkoztatás II. 0,5
Műszaki ábrázolás 1   Idegen nyelv - angol, vagy német  1
Gépészeti alapismeretek 1   Csatornamű-kezelő feladatok 5
Vízügyi alapismeretek 1   Fürdőüzemi gépész feladatok 0,5
Vízgazdálkodási alapismeretek 3,5   Vízműkezelő feladatok 5
Vízügyi műszaki ismeretek gyakorlat  3   Csatornamű-kezelő gyakorlat 1
Vízgazdálkodási alapgyakorlat 6   Fürdőüzemi gépész gyakorlat 1
      Vízműkezelő gyakorlat 2
Összesen 16   Összesen 16

 

A Víziközmű technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei