A 2015/16-os tanévtől

 • Az iskolarendszerű képzésben a második szakma megszerzése is ingyenes.
 • Iskolarendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat, ennek formái nappali, esti vagy levelezős képzés.
 • A tanuló - szakképző iskolában - attól az évtől kezdődően, amelyben a huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
 • A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

A fentieknek megfelelően a 2015/16-os tanévre az alábbi képzéseket hirdetjük:

Nappali tagozatos, 2 éves képzés

Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ: 54 344 02)

A jelentkezés feltétele:

 • Érettségi bizonyítvány
 • 25. életévet be nem töltött életkor
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelentkezőnek nincs szakmai végzettsége

Esti tagozatos, 2 éves képzés

Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ: 54 344 02)
Gazdasági informatikus (OKJ: 54 481 02)
Ügyviteli titkár (OKJ: 54 346 02)
Irodai asszisztens (OKJ: 54 346 01)

A jelentkezés feltétele:

 • Érettségi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelentkezőnek legfeljebb egy szakmai végzettsége van

Az esti tagozatos képzés munkarendje és jellemzői

 • A tanulói jogviszonyból eredő jogok és kedvezmények megilletik a tanulókat (pl. diákigazolvány).
 • A tanórák a hét első három napján lesznek.
 • A tanulók a tananyagot a tanórákon, illetve egyéni felkészülés keretében sajátítják el.
 • Folyamatos számonkérés és osztályzás nincs, a tanulók évközi beszámolókon, illetve év végi osztályvizsgán adnak számot tudásukról.

A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 15.

Jelentkezési lap PDF formátumban

Jelentkezési lap Word formátumban