Tájékoztató az iskolarendszerű, felnőttoktatás keretében szervezett, esti munkarend szerinti

Vállalkozó és bérügyintéző (OKJ: 54 344 02)

képzésről

 A képzés leírása

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Vezeti az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

A képzés rendje

Esti munkarend szerinti képzés: heti három alkalom, délutáni-esti időben.

Képzési idő

2 év

Tantárgyak, óraszámok

1. év    2. év 
Tantárgy megnevezése  Óraszám 
     
Tantárgy megnevezése  Óraszám 
Gazdasági és jogi alapismeretek   2   Foglalkoztatás II. 0,5
Ügyviteli ismeretek 1   Idegen nyelv - angol, vagy német 1
Ügyviteli gyakorlatok 2   Vállalkozás-finanszírozás 1
Általános statisztika 1   Vállalkozás-finanszírozási gyakorlat 0,5
Statisztika gyakorlat 1   Adózás 2
Pénzügyi alapismeretek 1   Elektronikus adóbevallás gyakorlata 0,5
Pénzügy gyakorlat 1   Bérügyi feladatok 1
Adózási alapismeretek 1   Bérügyi gyakorlat 1
Adózás gyakorlat 1   Kis- és középvállalkozások gazdálkodása   1
Számviteli alapismeretek 2   Üzleti tervkészítés gyakorlata 1,5
Számvitel gyakorlat 2   Könyvvezetés 2,5
Marketing alapjai 2   Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat 1,5
Marketing gyakorlat 1   Munkaerő-gazdálkodás 1
      Bérszámfejtési gyakorlat 1
      Társadalom-biztosítás 1
      TB-gyakorlat 1
Összesen 18 Összesen 18

 
A Vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei