A technikumi képzések jellemzői

A 2020/21-es tanévtől a korábbi szakgimnáziumi képzések szerkezetükben és tartalmukban megújulva, korszerűsödve technikum néven jelentik a szakképzésnek azt a területét, amely érettségit is szakmát is biztosít a tanulóknak.

A technikum 5 éves. Egyszerre biztosítja a gimnáziumi képzés és a szakképzés előnyeit, az általános (közismereti) és a szakmai képzés párhuzamosan folyik. Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból a technikum az általános gimnáziumi képzéssel azonos óraszámban készít fel az érettségire, a közismeret többi része (természettudományos tantárgyak, informatika) az adott szakmai igényeihez igazodik.

A szakmai képzés első két évében ágazati alapozás történik, majd az azt követő három évben a választott szakma ismereteit sajátítják el a tanulók. Az szakmai oktatás jelentős része az iskolában történik, de a duális képzés lehetőségei a valós munkakörnyezet megismerését is biztosítják.

Az 5. (13.) év végén egyszerre kapnak érettségi és technikusi bizonyítványt a diákok. Érettségizni kötelezően öt tantárgyból kell. A kötelező közismereti tantárgyak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és idegen nyelv. A korábbiaktól eltérően a technikusi vizsga egyben az ötödik kötelező érettségi tantárgy vizsgáját is jelenti. További érettségi tantárgyak a tanulók céljainak és szándékainak megfelelően a jövőben is választhatók. Változást jelent az is, hogy az érettségi vizsga két évre tagozódik: a 12. év végén csak magyar nyelv és irodalomból, történelemből és matematikából érettségiznek a diákok, idegen nyelvből a 13. év végén, illetve ekkor teljesítik az ötödik tárgynak megfelelő technikusi vizsgát is és fejezik be az érettségit. A technikusi vizsga emelt szintű érettséginek minősül.

Mindezek a változások előnyöket jelentenek a technikusi képzésben részt vevő tanulóknak. Egyrészt jobb időbeosztással készülhetnek az érettségi vizsgára, hosszabb ideig, magasabb óraszámban tanulhatnak idegen nyelvet, a (szakirányú) továbbtanuláshoz kötelező emelt szintű érettségit a technikusi vizsga adja.

Az iskola befejezése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat

  • A megszerzett technikusi végzettséggel munkába állhat.
  • Az érettségi bizonyítvány birtokában felsőoktatási intézményben továbbtanul, a szakirányú továbbtanulásnál a felsőoktatási intézmény krediteket és tanulmányi időt számíthat be.
  • További szakképzettséget szerez. Érettségire épülő szakképesatés két év alatt megszerezhető. A második szakképesítés ingyenes.

Idegen nyelv

A használható, korszerű idegennyelv-ismeret megszerzése elengedhetetlen. Iskolánkban ECL nyelvizsga szerezhető. Centrum, illetve intézményi szintű pályázatok is segítik a nyelvi képzést. A jelenleg futó GINOP-6.1.3-17 pályázat keretében ingyenes, 120 órás tanfolyamokon fejleszthetik a tudásukat a diákok, a Pécsi Tudományegyetem partnereként az EFOP-3.2.14-17 Nyelvtanulással a boldogulásért projektben is részt vesznek diákjaink, továbbá folyamatosan pályázunk az Ersmus+ programban is, segítve ezzel a külföldi nyelvgyakorlást.

Felvételi

A technikumi képzésekre jelentkező tanulóinkat az általános iskolai tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. Figyelembe vesszük az alábbi érdemjegyeket. Az így szerezhető maximális pontszám 100. A jelentkezési lapokon kérjük a felsorolt tantárgyak eredményét feltüntetni.

A felvételhez az erdészet és vadgazdálkodás ágazatban egészségügyi alkalmasság, illetve a sport ágazatban képességfelmérés szükséges.

Tantárgy
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
Irodalom x x x x
Magyar nyelv x x x x
Törénelem x x x x
Matematika x x x x
Idegen nyelv x x x x