Tájékoztató az iskolarendszerű, felnőttoktatás keretében szervezett, esti munkarend szerinti

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ: 55 345 01)

képzésről

 A képzés leírása

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

A képzés rendje

Esti munkarend szerinti képzés: heti három alkalom, délutáni-esti időben.

Képzési idő

1 év

Tantárgyak, óraszámok

Tantárgy megnevezése  Óraszám  
Idegen nyelv (angol, vagy német)   10
Informatika 6,5
Vezetői ismeretek 1
Összesen 17,5

 

A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei