Ösztöndíj a technikumi képzésben

A szakképzésben résztvevő tanulók számára biztosított ösztöndíjról, illetve annak mértékéről a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.)v Korm. rendelet rendelkezik.

Az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (ez 2020. január 1-én 161.00 Ft) egyhavi összege.

Ennek alapján az ösztöndíj mértéke technikumban:

Az ágazati alapoktatásban (9-10. évfolyam) az ösztöndíj alapjának 5%-a: 8.050 Ft./hó

Ezt követően (11-13. évfolyam), amennyiben nem duális képzésben vesz részt a tanuló, (tehát nem cégnél van foglalkoztatva munkaszerződéssel, hanem az iskolában folyik a szakképzés), az előző tanév végi tanulmányi átlaga alapján az alábbi ösztöndíjban részesül:

  • 2,00-2,99 között az ösztöndíj alapjának 5%-a, 8.050 Ft/hó
  • 3,00-3,99 között az ösztöndíj alapjának 15%-a, 24.150 Ft/hó
  • 4,00-4,49 között az ösztöndíj alapjának 25%-a, 40.500 Ft/hó
  • 4,50 felett az ösztöndíj alapjának 35%-a, 53.350 Ft/hó

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban

  • ha évfolyamismétlő,
  • az adott tanév hátralévő részében, ha az igazolatlan hiányzása elérte a 6 órát.

Egyszeri pályakezdési juttatás

Az első szakma megszerzését követően egyszeri pályakezdési juttatást kapnak a tanulók. Alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (ez 2020. január 1-én 161.00 Ft) egyhavi összege, mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.

  • 2,00-2,99 között az alap 80%-a, 128.800 Ft
  • 3,00-3,99 között az alapj 110%-a, 177.100 Ft
  • 4,00-4,49 között az alap 145%-a, 233.450 Ft
  • 4,50 felett az alap 180%-a, 289.800 Ft

További támogatás

A szakmai oktatásban részt vevő tanuló, ha hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, és az előző tanévben a tanulmányi átlaga 3,5 felett van, támogatásra pályázhat.

A támogatás alapja ebben az esetben is a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (ez 2020. január 1-én 161.00 Ft) egyhavi összege. A havonkénti támogatás mértéke az alap 20%-a, 32.200 Ft.