Sport

"Ha egy szóban akarom összefoglalni, hogy számomra mit jelent az élet: mozgást. Élni annyi, mint mozgásban lenni."

(Jerry Seinfeld)

 

A sport ágazatot azoknak a diákoknak ajánljuk, akik középiskolai tanulmányaik alatt szeretnének sokat sportolni, sporttal kapcsolatos egyéb tevékenységeket végezni, fontosnak tartják az egészséges életmódot és a jövőjüket a sporttal kapcsolatosan képzelik el.

A képzés során a tanulók megismerkednek a sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, széles bázisú alaptudásra tesznek szert, amellyel munkába is állhatnak, amely kiválóan alkalmas további sporttal kapcsolatos tanulmányok folytatására, akár a sporttudomány területén felsőoktatás keretében történő továbbtanulásra.

A képzés adatai

 •  Képzési idő: 5 év
 • A megszerezhető szakképesítés: Sportedző-sportszervező
 • Ágazat: XXXVII. Sport
 • Tanulmányi kód: 0454

A sportedző-sportszervező tevékenységei

 • tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok felkészítését és versenyeztetését.
 • Megtanítja a sportág technikai, taktikai és versenyszabályait.
 • Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket.
 • Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását.
 • Edzőmérkőzéseket és versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez.
 • Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.).
 • Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A képzés fő területei

 • Edzéselmélet és gimnasztika
 • Egészségügyi alapismeretek
 • Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • Szervezés és vállalkozás alapjai
 • Sportági alapok
 • Sportedzői szakismeretek

A tanulók érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően az érettségi és a szakmai (technikusi) végzettség megszerzése után továbbtanulhatnak a felsőoktatási intézményekben. A szakirányú továbbtanulásnál a technikusi vizsga az adott felsőoktatási intézmény szabályainak megfelelően kredit, illetve tanulmányi idő beszámítást is jelent.

A szakgimnáziumi oktatás általános jellemzői

Fontosabb felvételi határidők