A szakgimnáziumi képzések jellemzői

A szakgimnázium - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - és szakmai végzettséget egyaránt biztosít.

A képzés két szakaszból áll, a képzési idő 4+1 év.

A nyolcadikos tanulóknak öt különböző szakgimnáziumi területen kínálunk tanulási lehetőséget.

  • Erdészet és vadgazdálkodás
  • Vízügy
  • Informatika
  • Ügyvitel
  • Turisztika
  • Sport

Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tantárgyakat, illetve az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év a gimnáziumi érettségivel egyenrangú érettségi vizsgával zárul, amelyben a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy. (Az öt kötelező tantárgy mellett a tanuló választásának, továbbtanulási szándékainak megfelelően további tantárgyakból is lehet érettségi vizsgát tenni.)

A szakmai érettségi vizsga esetében is közép, illetve emelt szinten vizsgáhatnak a tanulók, vagyis a szakmai érettségi emelt szintű teljesítése ugyanúgy többletpontokat jelent a felvételinél, mint a közismereti tantárgyak esetében.

A szakmai érettségi szakmai végzettséget is ad, az alábbiak szerint:

Tagozat- kód
Ágazat
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés
A szakmai vizsgával (+1 év technikusi évfolyam elvégzése után) megszerezhető szakképesítés
OKJ szám
Szakképesítés
OKJ szám
Szakképesítés
0451 Erdészet és vadgazdálkodás 32 850 01 Természetvédelmi munkatárs 54 623 02 Erdésztechnikus
0452 Vízügy 52 853 03 Vízügyi ügyintéző 54 853 02
54 853 04
Vízgazdálkodási technikus
Víziközmű technikus
0453 Informatika 52 481 02 Irodai informatikus

54 213 04

54 481 02

Szoftverfejlesztő
Gazdasági informatikus

0454 Ügyvitel 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 346 03 Irodai titkár
0455 Turisztika 52 812 01 Szállodai recepciós 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
0456 Sport 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 54 813 02 Sportedző


Az érettségi vizsga megszerzése után a tanuló az alábbi lehetőségek között választhat

  • A megszerzett szakmai érettségi végzettséggel munkába áll.
  • Felsőoktatási intézményben továbbtanul.
  • Az iskolában elvégzi a +1 (ötödik) évfolyamot és az ágazatnak megfelelő OKJ* végzettséget szerez. A felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik év elvégzése után is lehet. A végzettség megszerzése a szakirányú továbbtanulásnál többletpontokat jelent.

A második - iskolarendszerben megszerzett - OKJ-s* szakma is ingyenes. Így lehetőség van iskolánkban az első szakma megszerzése után egy - az iskola képzési kínálatában szereplő - szakma megszerzésére is.

(*OKJ: Országos Képzési Jegyzék)

 Felvételi

A szakközépiskolai képzésekre jelentkező tanulóinkat az általános iskolai tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. Figyelembe vesszük az alábbi érdemjegyeket. Az így szerezhető maximális pontszám 140. A jelentkezési lapokon kérjük a felsorolt tantárgyak eredményét feltüntetni.

A felvételhez az erdészet és vadgazdálkodás, a vízügy és a sport ágazatban egészségügyi alkalmasság, illetve a sport ágazatban pályaalkalmasság szükséges.

Tantárgy
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
Irodalom x x x x
Magyar nyelv x x x x
Törénelem x x x x
Matematika x x x x
Idegen nyelv x x x x
Fizika     x x
Kémia     x x
Biológia     x x
Földrajz     x x