Földmérés - térinformatika

„Ha a földrajz próza, a térkép ikonográfia.”

(Lennart Georg Meri)

A földmérők, más néven geodéták a helymeghatározás tudományának (geodézia) a művelői.  Az informatika folyamatos, egyre több területre kiterjedő alkalmazása minden felhasználói területen új lehetőségeket teremt. A térinformatika a földrajzi információs rendszerek elterjedésével a hagyományos térképészeti szemléleten is változtatott. Az új technológiák bevezetése (pl. földrajzi információs rendszer - GIS: Geographical Information System) bevezetése és használata jól képzett szakemberek biztosításával oldható meg.

Iskolánkban a 2017/18-as tanévre földmérő, földügyi és térinformatikai technikus képzést hirdetünk.

A jövőben térinformatika, számítástechnika teljes térnyerése kapcsán számítani lehet a térinformatikai szoftverek, ortofotók gyors fejlődésére. A növekvő adatigényeknek, a környezeti törvények változásának köszönhetően egyre jobb a szakma anyagi és erkölcsi megbecsülése.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 4+1 év
 • A szakmai érettségivel megszerezhető szakképesítés (a 4. év után):
  Digitális műszaki rajzoló (OKJ: 52 481 01)
 • A szakképző évfolyam elvégzésével megszerezhető szakképesítés (+ 1 év után):
  Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (OKJ: 54 581 01)

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus tevékenysége, feladatai

 • geodéziai jellegű terepi adatgyűjtés feladatait a vízszintes és magassági alappont-sűrítés, illetve részletmérés területén elvégzi
 • az irodai feldolgozás során elvégzi a geodéziai számításokat, részt vesz a digitális földmérési térképek szerkesztésében
 • a földmérési térképi tartalmak változásnak terepi, irodai munkafeladatait elvégzi
 • az ipari tevékenységhez (közlekedési, építőipari, agrár, környezetvédelmi, honvédelmi), valamint a közművezetékek helyének meghatározásához kapcsolódó geodéziai, terepi felmérési, majd az ezt követő irodai feldolgozási feladatokat végzi
 • a nemzetgazdaság legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai részfeladatokat, az adatgyűjtést, feldolgozást, adatbázis-kezelést és adatszolgáltatást ellátja

Főbb szakmai tárgyak

 • geodéziai alapismeretek
 • a térinformatika feladatai
 • digitális térképkezelés
 • fotogrammetria feladatai
 • geodéziai menedzsment
 • CAD-ismeretek
 • műszaki rajzolás alapjai
 • digitális műszaki rjzolás

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek

Műszaki és informatika karok

Elhelyezkedési lehetőségek

 • Állami és magánépítkezések, mezőgazdasági vállalkozások, földhivatalok, közigazgatás, közlekedés
 • Bármely szakterületen általános informatikusként is el lehet helyezkedni

A szakmához kötődő iskolai szakmai lehetőségek

ECDL (Nemzetközi Számítógép-felhasználói Jogosítvány) felkészülés és vizsga, tanulmányutak, pályázatok, szakmai idegen nyelv. Iskolánkban ECL nyelvvizsga felkészítő is vizsgahely működik.

A szakgimnáziumi oktatás általános jellemzői

Fontosabb felvételi határidők