Sport

„A sport komoly lecke, állandó értékmérő.
Aki nem így gondolja, az nem igazi sportember.”

(Alessandro Del Piero)

A 2019/20-as tanévre új szakgimnáziumi képzést hirdetünk Sport ágazatban. A képzés 4+1 éves, az 5. év után a tanulók a szakmai vizsga sikeres teljesítésével Sportedző szakképesítést szerezhetnek.

A szakgimnáziumi képzés szerkezetének megfelelően az első 4 évben az érettségire felkészítő közismereti képzés mellett a szakmai tantárgyak keretében különböző sportágak elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása a feladat. Érettségi után, a képzés utolsó (ötödik) évében pedig a Sportedző (kézilabda) szakképzés megszerzésére készülnek fel a tanulók.

A felvételhez egészségügyi alkalmasság szükséges, illetve képzésre jelentkező tanulóknál képesség-és készségfelmérést tartunk, amelyen az általános állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát mérjük fel.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 4+1 év
 • A szakmai érettségivel megszerezhető szakképesítés (a 4. év után A szakképző évfolyam elvégzésével megszerezhető szakképesítés (+ 1 év után))
  Sportedző (OKJ: 54 813 02):

A szakképzés főbb tantárgyai

9-12. évfolyam

Anatómiai-élettani ismeretek, egészségtan, terhelésélettan, elsősegélynyújtás, funkcionális anatómia, edzéselmélet, edzésprogramok gyakorlat

13. évfolyam

Kommunikáció, sportpedagógia, sportpszichológia, gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, sportmenedzsment, sportági alapok elmélet, sportági alapok gyakorlat, sportági szakismeretek

Közismereti képzés:

Felkészítés az érettségire és a továbbtanulásra, idegen nyelv angol, vagy német, emelt óraszámú biológia.

 A sportedző feladatai

 • Szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid–, közép– és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését.
 • Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer–ismereteit, játék– és versenyszabályait.
 • Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket.
 • Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását.
 • Edzőmérkőzéseket és –versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez.
 • Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.).
 • Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A szakgimnáziumi oktatás általános jellemzői

Fontosabb felvételi határidők