Informatika

„Az online személyiség olyan, mint egy harmadik kéz,
amely erővel ruházza fel a számítógép előtt ülőt,
aki aktívabbnak, hatásosabbnak érezheti magát.”

(Tari Annamária)

Az informatika képzés a 2014/15-ös tanévben indult iskolánkban. Az informatika tantárgy oktatása területén komoly hagyományokkal és országos szintű versenyeredményekkel rendelkezünk. A képzés tárgyi, személyi és szakma feltételei magas színvonalon biztosítottak iskolánkban. Informatika szaktantermeink felszereltsége minden tekintetben megfelel a képzés igényeinek.

Az informatikai és az információs rendszerek a társadalom és a gazdaság működésének minden területén jelen vannak. Az informatika eszközök általános használatán túl szükség van - és a jövőben még inkább lesz – olyan szakemberekre, akik ezeket a rendszereket használni, működtetni és fejleszteni tudják. Iskolánkban az informatika tagozatot a növekvő tanulói és szülői igény miatt indítottuk el.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 4+1 év
 • A szakmai érettségivel megszerezhető szakképesítés (a 4. év után):
  Irodai informatikus (OKJ: 52 481 02)
 • A szakképző évfolyam elvégzésével megszerezhető szakképesítés (+ 1 év után):
  Gazdasági informatikus (OKJ: 54 481 02)

Gazdasági informatikus feladatai

A szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A képzés főbb területei

 • Információtechnikai alapok
 • hálózati ismeretek
 • programozás és adatbáziskezelés
 • nyílt forráskódú rendszerek kezelése
 • irodai szoftverek használata
 • gazdasági alapok és projektmenedzsment

A képzés részeként szakmai angol nyelvet is oktatunk, ezért a javasolt idegen nyelv (kezdő, vagy haladó nyelvről indulva) az angol nyelv.

Elhelyezkedési lehetőségek

Informatikai cégek, állami intézmények, magánvállalkozások

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek

Műszaki mérnöki, informatika mérnöki karok

A tanulók érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően az érettségi megszerzése, vagy a szakmai végzettség megszerzése után továbbtanulhatnak a felsőoktatási intézményekben, szakirányban, illetve bármely egyéb területen.

Azoknak a diákoknak, akik a szakirányú felsőoktatásban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, mindenképpen javasoljuk, hogy az egy éves szakképző évfolyam elvégzése, illetve a szakmai vizsga megszerzése után tanuljanak tovább.

A szakgimnáziumi oktatás általános jellemzői

Fontosabb felvételi határidők