Turisztika

Senki sem érzi át, milyen gyönyörű dolog utazni,
míg haza nem érkezik, és le nem hajtja a fejét a régi,
ismerős párnára.”

(Lin Jü-tang)

A turisztika képzésünket azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a hazai és idegen tájak, turisztikai programok, utazások és különböző rendezvények iránt. Akik szeretnek nyelveket tanulni, szeretnének emberekkel foglalkozni, utazásokat, rendezvényeket szervezni.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 4+1 év
 • A szakmai érettségivel megszerezhető szakképesítés (a 4. év után):
  Szállodai recepciós (OKJ: 52 812 01)
 • A szakképző évfolyam elvégzésével megszerezhető szakképesítés (+ 1 év után):
  Turisztikai szervező, értékesítő (OKJ: 54 812 03)

Turisztikai szervező, értékesítő tevékenysége, feladatai

 • korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel, továbbfejleszthető tudással rendelkezik
 • a vállalkozás teljes körű tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten (utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban)
 • közreműködik a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában
 • komplex feladatokat önállóan végrehajt, irányít és ellenőriz
 • összeállítja a vállalkozás árualap-kínálatát; reklámozza, kialakítja a cég arculatát.
 • megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, figyelemmel kíséri a gazdasági szempontok érvényesülését.
 • folyamatos kapcsolatot tart a turisztikai piac szereplőivel, gondoskodik a folyamatos munkamenet biztosításáról.

Főbb szakmai tárgyak

 • turizmus alapjai
 • kultúr- és vallástörténet
 • vendéglátás és szálláshely ismeretek
 • üzleti kommunikáció
 • marketing alapjai
 • szakmai idegen nyelv gyakorlat
 • antik örökségünk
 • ügyviteli ismeretek
 • informatika a turizmusban
 • utazásszervezés
 • utazási szolgáltatások értékesítése gyakorlat
 • vállalkozási alapismeretek
 • turisztikai üzletágak gyakorlat

Az idegen nyelvek oktatása kiemelt része a képzésnek. A diákok szakmai idegen nyelvet is tanulnak az alap nyelvi képzés mellett. Így a tanult idegen nyelv (angol, vagy német) heti óraszáma 7 óra.

Elhelyezkedési lehetőségek

Utazási irodák, önkormányzatok, vendéglátó intézmények, szállodák, konferencia és rendezvényszervező vállalkozások

A szakmához kötődő iskolai szakmai lehetőségek

ECDL (Nemzetközi Számítógép-felhasználói Jogosítvány) felkészülés és vizsga, tanulmányutak, pályázatok, szakmai idegen nyelv. Iskolánkban ECL nyelvvizsga felkészítő is vizsgahely működik.

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek

Turisztika, idegenforgalom, gazdasági, jogi karok, idegen nyelv

A tanulók érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően az érettségi megszerzése, vagy a szakmai végzettség megszerzése után továbbtanulhatnak a felsőoktatási intézményekben, szakirányban, illetve bármely egyéb területen.

Azoknak a diákoknak, akik a szakirányú felsőoktatásban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, mindenképpen javasoljuk, hogy az egy éves szakképző évfolyam elvégzése, illetve a szakmai vizsga megszerzése után tanuljanak tovább.

A szakgimnáziumi oktatás általános jellemzői

Fontosabb felvételi határidők