Ügyvitel

„Azok tudnak jól tárgyalni,
akik megtanulják tisztelni mások elgondolásait,
még akkor is, amikor nem értenek egyet.”

(Gary Chapman)

Az ügyviteli tagozatunkon elsősorban a lányoknak kínálunk tanulási lehetőséget, de az érdeklődő fiúk is jelentkezhetnek erre a képzésre.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 4+1 év
 • A szakmai érettségivel megszerezhető szakképesítés (a 4. év után):
  Ügyfélszolgálati ügyintéző (OKJ: 52 481 02)
 • A szakképző évfolyam elvégzésével megszerezhető szakképesítés (+ 1 év után):
  Irodai titkár (OKJ: 54 346 03)

Az irodai titkár tevékenysége, feladatai

 • adminisztratív feladatokat lát el számítástechnikai berendezések (pl. személyi számítógépek, nyomtatók, írógép, másolók, fax) használatával
 • elvégzi a levelezések, statisztikai jelentések, értékelések, kimutatások, táblázatok, szöveges beszámolók gépelését a helyesírási szabályok és az adott időszakban érvényes műszaki irányelvek érvényesítésével
 • kapcsolatot tart a munkáltató szinte minden osztályával, egységével, továbbá részt vesz a gazdálkodó szervezetek, intézmények között áramló adatok regisztrálásában, illetve az intézményeken belül keletkező információk rögzítésében
 • ehhez kapcsolódóan az ügyiratkezelés szabályai szerint iktatja, sokszorosítja és postázza az ügyiratokat
 • a hivatali gazdálkodásnak és az üzleti protokollnak megfelelően végzi munkáját.
 • adatbeviteli feladatot végez, ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ, iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz, dokumentumszerkesztési feladatot végez.
 • protokoll feladatokat lát el, rendezvényeket, eseményeket szervez, gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot, gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez, ügyintézői feladatokat lát el.
 • PR tevékenységet végez szakmai irányítással, titkári feladatokat lát el idegen nyelven írásban, szóban. Részt vesz a személyügyi feladatok ellátásában szakmai irányítással, személyi titkári, menedzserasszisztensi feladatokat lát el.
 • irodai munkafolyamatokat szervez, közreműködik az intézmény/cég kapcsolattartási feladatainak ellátásában.

Az idegen nyelvek oktatása kiemelt része a képzésnek. A diákok szakmai idegen nyelvet is tanulnak az alap nyelvi képzés mellett. Így a tanult idegen nyelv (angol, vagy német) heti óraszáma 7 óra.

Elhelyezkedési lehetőségek

Vállalatok, állami intézmények, családi és magán vállalkozások

A szakmához kötődő iskolai szakmai lehetőségek

ECDL (Nemzetközi Számítógép-felhasználói Jogosítvány) felkészülés és vizsga, tanulmányutak, pályázatok, szakmai idegen nyelv. Iskolánkban ECL nyelvvizsga felkészítő is vizsgahely működik.

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek

Közgazdasági, számviteli, államigazgatási és jogi karok

A tanulók érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően az érettségi megszerzése, vagy a szakmai végzettség megszerzése után továbbtanulhatnak a felsőoktatási intézményekben, szakirányban, illetve bármely egyéb területen.

Azoknak a diákoknak, akik a szakirányú felsőoktatásban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, mindenképpen javasoljuk, hogy az egy éves szakképző évfolyam elvégzése, illetve a szakmai vizsga megszerzése után tanuljanak tovább.

A szakgimnáziumi oktatás általános jellemzői

Fontosabb felvételi határidők