Vízügy

„Amikor a kút kiszárad,
megismerjük a víz igazi értékét.”

(Benjamin Franklin)

A vizek minőségének védelme, a vízkészletetekkel való felelős gazdálkodás, a vizek hasznosítása, elosztása és megőrzése a jövő generációi számára korunk kiemelkedően fontos feladata. Iskolánkban a vízügy területén közel 50 éve képezzünk középfokú végzettségű szakembereket.

A korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó képzéshez a feladatnak magas színvonalon megfelelő eszközrendszer és infrastrukturális háttér (laborépület, tanpálya) ad biztos alapot. Szakmai tanáraink tapasztalata, felkészültsége a minőségi oktatás legfontosabb biztosítéka. A 9-12. évfolyamon folytatott közismereti képzés alapvető célja – a korszerű általános műveltség átadása, az érettségi vizsgára való felkészítés mellett – az is, hogy biztos alapot és kiegészítést jelentsen a szakmai tantárgyak tanulásához.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 4+1 év
 • A szakmai érettségivel megszerezhető szakképesítés (a 4. év után):
  Vízügyi ügyintéző (OKJ: 52 853 03)
 • A szakképző évfolyam elvégzésével megszerezhető szakképesítés (+ 1 év után):
  Vízgazdálkodó technikus (OKJ: 54 853 02)
  Vízgépészeti technikus (OKJ: 54 853 03)

A vízügyi képzésnek az iskolán belül külön épületrész ad otthont. A gyakorlati órák az iskolaudvar területén működő vizes tanpályán, illetve a külső terepen zajlanak. A Rinya patak és Dráva folyó közelsége is kiváló lehetőséget gyakorlati feladatok megvalósításához

Elhelyezkedési lehetőségek

 • Vízmű vállalatok
 • Víztársulatok
 • Vízügyi Igazgatóságok
 • Csatornamű vállalatok, társulások
 • Önkormányzatok műszaki osztályai
 • Önkormányzatok építésügyi hatósága
 • Nemzeti Parkok
 • Építőipari magánvállalkozások (saját v. idegen)
 • Mezőgazdasági üzemek
 • Környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások
 • Üzemekben, gyárakban környezetvédelmi előadó

Továbbtanulás

A tanulók érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően az érettségi megszerzése, vagy a szakmai végzettség megszerzése után továbbtanulhatnak a felsőoktatási intézményekben, szakirányban, illetve bármely egyéb területen.

Azoknak a diákoknak, akik a szakirányú felsőoktatásban szeretnék folytatni a tanulmányaikat, mindenképpen javasoljuk, hogy az egy éves szakképző évfolyam elvégzése, illetve a szakmai vizsga megszerzése után tanuljanak tovább.

A szakgimnáziumi oktatás általános jellemzői

Fontosabb felvételi határidők