Vízügy

„Amikor a kút kiszárad,
megismerjük a víz igazi értékét.”

(Benjamin Franklin)

A vizek minőségének védelme, a vízkészletetekkel való felelős gazdálkodás, a vizek hasznosítása, elosztása és megőrzése a jövő generációi számára korunk kiemelkedően fontos feladata. Iskolánkban a vízügy területén közel 50 éve képezzünk középfokú végzettségű szakembereket.

A korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó képzéshez a feladatnak magas színvonalon megfelelő eszközrendszer és infrastrukturális háttér (laborépület, tanpálya) ad biztos alapot. Szakmai tanáraink tapasztalata, felkészültsége a minőségi oktatás legfontosabb biztosítéka. A szakképzéssel párhuzamos közismereti képzés alapvető célja – a korszerű általános műveltség átadása, az érettségi vizsgára való felkészítés mellett – az is, hogy biztos alapot és kiegészítést jelentsen a szakmai tantárgyak tanulásához.

A képzés adatai

 • Képzési idő: 5 év
 • A megszerezhető szakképesítés: Vízügyi technikus
 • Ágazat: XLI. Vízügy
 • Tanulmányi kód: 0456

A vízügyi képzésnek az iskolán belül külön épületrész ad otthont. A gyakorlati órák az iskolaudvar területén működő vizes tanpályán, illetve a külső terepen zajlanak. A Rinya patak és Dráva folyó közelsége is kiváló lehetőséget gyakorlati feladatok megvalósításához.

A szakterület ajánlott azoknak a fiataloknak, akik szeretik a természetet, és tenni szeretnének a jövőben az emberi társadalom által okozott károsodások megelőzéséért, a károk mérsékléséért, elhárításáért.

Elhelyezkedési lehetőségek

 • Vízmű vállalatok
 • Víztársulatok
 • Vízügyi Igazgatóságok
 • Csatornamű vállalatok, társulások
 • Önkormányzatok műszaki osztályai
 • Önkormányzatok építésügyi hatósága
 • Nemzeti Parkok
 • Építőipari magánvállalkozások (saját v. idegen)
 • Mezőgazdasági üzemek
 • Környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozások
 • Üzemekben, gyárakban környezetvédelmi előadó

Továbbtanulás

A tanulók érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően az érettségi és a szakmai (technikusi) végzettség megszerzése után továbbtanulhatnak a felsőoktatási intézményekben. A szakirányú továbbtanulásnál a technikusi vizsga az adott felsőoktatási intézmény szabályainak megfelelően kredit, illetve tanulmányi idő beszámítást is jelent. A képzés nagyon jó alapot nyújt a műszaki irányban való továbbtanuláshoz is.

A szakgimnáziumi oktatás általános jellemzői

Fontosabb felvételi határidők