Kedves diákok, tisztelt szülők!

Mint ahogy korábban mindenki értesülhetett róla, 2020. március 16-tól új, digitális munkarendben folyik az oktatás.

A Kaposvári Szakképzési Centrum döntésének megfelelően 2020. március 16-17-ére tanítás nélküli munkanapot rendelek el. Ez annyit jelent, hogy a digitális munkarend szerinti oktatás 2020. március 18-án, szerdán kezdődik. A következő két napban (hétfő, kedd) a diákok osztályfőnökeiktől tájékoztatást kapnak az új típusú oktatás részleteiről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.

Felhívom a tanulók figyelmét arra, hogy a két nap során lehetőség szerint otthonukban tartózkodjanak, a minden állampolgárra vonatkozóan megfogalmazott protokollt maximálisan tartsák be, a tantermen kívüli digitális munkarend pedig a továbbiakban kötelez minden tanulót az otthonában való tartózkodásra a tanítási idő alatt.

Az iskolában hagyott eszközöket, tankönyveket szintén ezen a két napon (március 16-17-én) 8-16 óra között vihetik el a tanulók. Ezt követően az iskola bejáratai zárva lesznek, belépni csak igazgatói engedéllyel, előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

Az intézkedések az intézmény minden területére, a középrigóci telephelyünkre, a kollégiumokra és a sportcsarnokra is vonatkoznak.

Horváthné Madarász Zsuzsanna
igazgató